Om oss


Affärsidé

PEAK® skall med senaste innovativa teknik lönsamt producera och globalt sälja lätthanterliga, mobila och miljövänliga system för termisk återvinning av lokala restprodukter och avfall för produktion av miljövänlig energi, bränsle och nya råvaror.

Koncept för PEAK® – Unique Selling Points

Konceptet är att skapa mindre och kundanpassade lösningar för ett antal olika användningsområden där processorn med olika typer av anpassad kringutrustning kan användas. Med processorn som bas erbjuder PEAK® sina kunder skräddarsydda anläggningar för en optimal lösning av kundens behov.

PEAK®’s affärsidé är unik och vi är så här långt ensamma på den marknaden. Inom segmentet lokal och mobil energiproduktion baserad på pyrolysteknik med kontinuerlig drift i ett slutet system finns inga motsvarande aktörer.

  • PEAK®’s processor är liten i relation till vad som finns på marknaden.
  • PEAK®’s processor är högeffektiv med en kapacitet på 1 ton/timme.
  • PEAK®’s processor är mobil – möjliggör lokal produktion av el, värme, varmvatten samt reducerar behov av infrastruktur.
  • PEAK®’s processor har kontinuerlig drift vilket ger ökad produktionskapacitet av energi.
  • Systemet är slutet – inget avfall/utsläpp genereras som inte kan tas om hand på ett säkert och betryggande sätt för miljö och människors hälsa.
  • PEAK®’s processor har sin kundkrets hos kommuner och samhällen från 5000 invånare och därutöver samt företag med industriavfall. Även processindustri som hanterar biomassa från land och hav för utvinning av biogas.
  • Andra områden: för produktion av el och värme ur avfall vid naturkatastrofer, att omvandla avfall till energi på större kryssningsfartyg, i hamnanläggningar, för sterilisering av organiskt riskavfall.
  • PEAK®’s processor kan ingå som naturlig del i självförsörjande städer/stadsdelar där man har en total energibalans på ett miljöanpassat sätt.
  • PEAK®’s processor har kort ROI (Return of Investment). Utgör en relativt liten investering för kunden jämfört med tillgängliga alternativ på marknaden.