Archive for the ‘Nyheter’ Category

Ny energiförsörjning – vägen mot noll klimatpåverkan

onsdag, februari 11, 2015 @ 01:02 e m
hsoderberg

Miljön kräver av oss att tänka och agera helt annorlunda för att den värld vi lever på ska vara lika fantastisk för våra barnbarn och barnbarns-barn som den är för oss.

Idag är vi beroende av två energikällor: kolkraft som är direkt hälsovådlig samt den mycket dyra kärnkraften med sitt omdebatterade radioaktiva avfall samt omfattande och bristande säkerhetsrutiner. Att den här situationen i det längre perspektivet är ohållbar är de flesta av oss rörande eniga om.
Det är vägen dit där våra åsikter går isär. Alltför ofta landar frågan kring ”för” eller ”emot” kärnkraftverk och kolkraft i relation till vind, sol- och vattenkraft. För oss är den frågan helt obefogad!

De alternativa energikällorna vi de senaste åren introducerats för i form av sol-, vind- och vattenkraft har många fördelar men pga stora subventionsbehov, kort livscykel och en kapacitet som inte når upp till det stora energibehov vi människor vant oss att leva med gör dessa anläggningar till stöttepelare snarare än ersättare till det basbehov som kol- och kärnkraften idag förser oss med. Det krävs mer!

Subventioner är enligt mig inte svaret på hur vi ska nå målet med ”No climate impact”. Att basera långsiktiga lösningar på kortsiktiga miljardsatsningar är ingen hållbar situation, varken för industrin eller för privatbruk.
För att verkligen lyckas krävs vissa grundläggande parametrar; leveranssäkerhet, kostnadseffektivitet och miljö:

Detta innebär att för att en anläggning ska vara en möjlig ersättare till kolkraft och kärnkraft måste anläggningen leva upp till:

• En kapacitet som minst motsvarar den energimängd dagens kärnkraft- och kolkraftverk har.
• Att anläggningen ensam klarar att bära sina egna kostnader.
• Att leverera energi vid behov, 24 timmar om dygnet (oberoende av väder och vind)
• Grön energi – en markant förminskning av CO2 utsläppen.

Välkommen till en ny förnybar värld!

Produktionen av fullskalig anläggning är nu igång

tisdag, februari 26, 2013 @ 01:02 e m
hsoderberg

Produktion av en fullskalig anläggning

Peak Eco Energy har tecknat avtal med tillverkare och underleverantörer för produktion av en första fullskalig produktionsanläggning som är under utveckling.

 

Peak Eco Energy väcker intresse i Tyskland

tisdag, september 18, 2012 @ 10:09 f m
hsoderberg

Peak Eco Energy´s produktionslösning vinner redan intresse i Tyskland, som genom beslutet om nedläggning av sina kärnkraftverk och det lokala motståndetmot kolkraft, i Peak tror sig finna en viktig dellösning för framtida energiutvinning och miljövård.

 

Nytt besök vecka 22

onsdag, maj 23, 2012 @ 12:05 e m
hsoderberg

Ytterligare en delegation kommer att besöka oss.

Denna gång är det intressenter från Tyskland samt Turkiet som visat intresse för Peak Eco Energy T.A.G Systems.

Den 29-30/5 2012 kommer vi att träffas och samtidigt testköra bland annat gummi och restavfall/slam från vattenreningsverk.

Besök från Norge

onsdag, maj 23, 2012 @ 12:05 e m
hsoderberg

Under vecka 21, 2012, får vi besök av två Norska företag som är intresserade av vår teknik.

Vi kommer i samband med dessa möten genomföra demonstration och testkörning av olika material.

Möte 1.

Vid första besöket kommer vi att genomföra testkörningar av slaktavfall samt restprodukter från vattenreningsverk.
Analys kommer sedan att utföras på det material som testades vid detta möte.

Möte 2.

Vid vårt andra besök kommer fokus ligga på testkörning av uttjänt gummi från bildäck, även detta material kommer att analyseras vidare.

T.A.G Systems – nya testkörningar är genomförda

onsdag, maj 23, 2012 @ 11:05 f m
hsoderberg

Ur uttjänt material såsom gummi, plast, olika typer av industriavfall, biomassa, fiskrens, det mesta av hushållsavfall, en del kontaminerat eller deponerat material etc. återvinns råvaror som kan lagras, säljas, förädlas eller direkt omvandlas till t.ex. elenergi

Under våren 2012 har vi, i vår prototyp/demonstrator, testkört följande material:

  • Restavfall/slam från vattenreningsverk
  • Fiskrens från Fiskindustrin
  • Uttjänta däck
  • Slaktavfall

Testerna har gått bra och vi håller nu på att analysera energiinnehåll etc.