Besök från Norge

onsdag, maj 23, 2012 @ 12:05 e m
hsoderberg

Under vecka 21, 2012, får vi besök av två Norska företag som är intresserade av vår teknik.

Vi kommer i samband med dessa möten genomföra demonstration och testkörning av olika material.

Möte 1.

Vid första besöket kommer vi att genomföra testkörningar av slaktavfall samt restprodukter från vattenreningsverk.
Analys kommer sedan att utföras på det material som testades vid detta möte.

Möte 2.

Vid vårt andra besök kommer fokus ligga på testkörning av uttjänt gummi från bildäck, även detta material kommer att analyseras vidare.